HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI CHO NHÀ MÁY ĐỨC GIANG

Đồng hành với CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang, GTECO đã thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho nhà máy Đức Giang trong quá trình sản xuất thuốc trừ sâu, hóa chất cho nông nghiệp.