HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TẠI NHÀ MÁY EVERGREEN

GTECO đã hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải cho nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Đinh ốc Evergreen Việt Nam