HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TẠI NHÀ MÁY THƯƠNG PHẨM XUÂN MAI

GTECO đã chế tạo hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy thương phẩm Xuân Mai. Một số hình ảnh: