DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI TẠI URENCO

GTECO đã thiết kế chế tạo hệ thống xử lý khí thải tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO). Một số hình ảnh dự án: